På finsk universitetsskole brukes ingen annen læringsplattform enn Office 365

 

1. time med IKT og 25 finske 4. klassinger

Først henter en elev en trillevogn med 25 bærbare maskiner. Det er satt av en time denne mandagen, først og fremst for å sjekke om alle elevene har fått brukernavn og passord. Det er behagelig lite støy mens elevene kommer tilbake fra en liten pause etter mattetesten, og alle finner fort plassen sin. I tillegg til klasselæreren er også spes.ped.læreren til stedet - han kan mest om IKT. Før elevene fikk hente seg maskinene, viste han dem på storskjerm hvordan de skulle logge seg på, hvordan de navigerer mellom ulike faner på internett, og hvor de finner "klasserommet" sitt på Office 365. Utrolig nok fulgte alle nøye med - etter ca 15 minutter delte klasselæreren datamaskinene ut etter et bestemt system. Og nå ble det litt mer aktivitet - særlig hos dem som ikke kom seg inn. 7 elever ble sendt ut for å bestille seg en bruker - og de kom først tilbake da timen var slutt. De andre fikk logget seg på og kunne ta fatt på oppgaven som lå ute i teamsiten: Skriv ned syv sammensatte ord fra klasserommet. Du kan skrive bare ordene eller lage setninger med dem. Klasselæreren sa etter timen at elevene hadde nok klaget over en slik skriveoppgave hvis de måtte ha brukt penn og papir, men datamaskinen er fremdeles kul i skolesammenheng, og da jobber de gjerne med enkle oppgaver så lenge de får skrive på pc. Jeg utvekslet også noen ord med spes.ped.læreren for å høre om de også bruker en læringsplattform som It´slearning eller Blackboard. Ettersom Viiki Normaalikoulu er en universitetsskole, er det mange som må kommunisere med hverandre: faglærere fra skolen og universitetet, lærerstudenter, praksisveiledere, elever. Han sa at de hadde blitt enige om ett system, nemlig office 365 for at alle kunne ha muligheten til å kommunisere og jobbe med hverandre digitalt. Lærerne på skolen kan også gi foreldrene tilgang til utvalgte aktiviteter i klassen som barna deres går i.
Etter mitt skjønn høres det fornuftig ut å forholde seg til ett system når man har både interne og eksterne brukere. Trondheim kommune er slik sett et godt forbilde, men så lenge universitetet ikke bruker samme system, er det like utfordrende - særlig i profesjonsutdanninger som lærerutdanningen. Og lærerutdanningen bruker ikke bare Trondheim kommune som praksisfelt, men mange kommuner. I overskuelig framtid skal prakiswebben ved NTNU kunne være en felles portal for alle som er involvert i et profesjonsstudium, enten som rektor, praksisveileder, praksiskoordinator, student eller faglærer. Det er bare hundre småting som må falle på plass først.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Skal bare...en siste gang...før jeg reiser...

Nyt on jo lauantai!

Nicht allein das ABC